שכונת יד- אליהו, במשך 70 שנות קיומה,  הפכה למודל של מחקר לאדריכלים, מתכנני ערים וסטודנטים  בפקולטות לאדריכלות.

 1. " שכונת יד- אליהו " שכונת הבאהוס האמתית /  האדר'  ערן טוויל (אשר היה תושב השכונה)

 2.