סיפור השכונה בתמונות

 
 
1. שנות ה- 40-50 : מהפרדסים של  "זבלאוי" ל ...שכונה...

                  בית הבאר של משפחת "זבלאוי"                    בתי הקומה עבור החיילים                   רחוב עיינות ( בעבר 2 הטייסים)
                                                                                      מהבריגדה היהודית - 1951

      
               שיכון  "עולי יוון" -   1947                                             שיכון  "גולי קניה "  -1948 / רחוב וינגייט 4 - לה גווארדיה 15
                                      

   השיכון החדש לעומת שכונת העוני                       גבעת אלישיב
  
             


   שדרות המעפילים שנות ה- 50                  חצר ביה"ס החי"ל(הגינה החקלאית)                    בנייני הרופאים (רחוב לוחמי גליפולי)