פתח דבר :
   שכונת יד- אליהו  נבנתה לאורם של ערכים סוציאליסטיים של שויון הדיור ומתוך רצון, שאכן התממש, להיטיב את תנאי הדיור
   של אוכלוסיות חלשות, אך  עם זאת, לא ניתן לזלזל  במרכזיותה של שכונת יד אליהו בתולדות השיכון הציבורי בישראל. שכונת 
   יד אליהו הייתה, מן השכונות , אשר בישרו את מהפכת הדיור  הציבורי בישראל, אשר החלה עם קום המדינה בשנת 1948.

   המודל של  יד- אליהו - בלוק הרכבת המוקף שטח פתוח -, אשר היה קיים באירופה בשנות ה- 20 וה-30,  הפך למודל  לבניית
   שכונות רבות ברחבי המדינה. 

   יש להבין, מבחינה פוליטית וארגונית, את הראשוניות של שיכון ציבורי, הניזום ונבנה בידי הרשות המוניציפלית ולא ע"י ההסתדרות.
   שיכון זה  נעדר את את המימד השיתופי והאידיאולוגי של שיכוני ההסתדרות, אך הוא היה פתוח לציבורים נרחבים הרבה יותר.

   הסדרים פיננסיים שונים למימון השיכון יצרו מסלולים של היבדלות  ממוסדת שאליהם הצטרפו ארגונים שונים אשר בקשו 
   להקים  שיכונים נפרדים עבור חבריהם סיוע העירייה, אשר יצרו מעמדות שיכוניים שהסתתרו  "תחת מעטה האחידות,
   המוניטוניות והמנולותיות  של השיכון "  (מרום 2009, עמ' 167 ).

                  שכונת יד -אליהו שימשה כתבנית, אשר מתוכה נולד השיכון הציבורי בישראל..