בעלי תפקידים :


           מייסדי העמותה :

    1.     שרה מילוא                       4.     יעקב חיים בכר 
    2.    סטלה אבידן                      5.     טל   מזרחי 
    3.    אברהם  לוי                      6.    מרים סלוטולוב
                           7.  רחל   לווינגר 
            חברי ועד: 
   
          שרה     מילוא     -     יו"ר /    חבר ועד    
          אבי      לוי         -                    חבר ועד
          יעקב    בכר       -                     חבר ועד


  

          מורשי חתימה :

          שרה מילוא        - מורשת חתימה               סטלה אבידן -   מורשת חתימה


         נושאי משרה נוספים:

        סטלה אבידן      -          מנכלי"ת

        רחל לוינגר        -          חבר ועדת ביקורת
       מרים סלוטולוב   -          חבר ועדת ביקורת